Çelik Ev Yapım Aşamasında Merak Ettikleriniz
Çelik Ev Yapım Aşamaları nelerdir, gerekli izin ve belgeler hangileridir? Son dönemlerde; kolay inşa edildiği, güvenli olduğu ve geniş bir yaşam alanı sunduğu için tercih edilen çelik ev yapımı oldukça pratiktir. Kullanıcının ihtiyaçlarına, arsasının ebadına ve yapıda kullanılacak malzemeye göre değişen sürelerde yapılan çelik evler, en fazla 2 ay içerisinde tümüyle tamamlanmaktadır. Sağlıklı, konforlu ve yaşanabilir bir alan sunduğu, depreme karşı dayanıklı olduğu için çelik malzeme inşaat sektöründe pek çok kullanıcı tarafından güvenle tercih edilmektedir.
Çelik ev inşasında süreci oluşturan birtakım aşamalar vardır. Bu aşamalar, çelik evin sorunsuz ve emniyetli bir şekilde yapılması için aşama aşama uyulması gereken kurallar çerçevesinde belirlenmiştir.

Çelik Ev Yapım Aşamaları

 1. Aşama: İletişim
Çelik ev inşaatına başlamadan önce birtakım hazırlıkların yapılabilmesi ve sürecin nasıl yürüyeceğine karar verilmesi için müşterimizin Özoksteel ile iletişim kurması gerekmektedir. ihtiyaçlarınız, arsanın ebadı, kullanılacak malzemeler ile hepsini içine alan bütçe hakkında görüşmek ve bir plan çıkarmak için iletişim aşamasının en verimli şekilde geçmesini sağlayacaktır.
çelik ev
 1. Aşama: Proje ve Çizim
İlk aşama atlatıldıktan sonra profesyonel olarak başlatılan sürecin devam ettirilebilmesi için proje oluşturulması ve çizim işlerinin yapılması oldukça önemlidir. Çizim aşamasının önemi yaşam alanının koşullarının, biçiminin ve estetiğinin belirlenmesi adına iyi bir planlamayı gerektirir. Bina yerleşiminin arazinin durumuna göre yapılması ve onay alınması için proje ve çizimin mühendislik ölçütlerine göre yapılması şarttır.
çelik ev
 1. Aşama: Ön Üretim
Çizim yapılıp da onay alındıktan sonra ön üretim aşamasına geçilir. Fabrikada, bilgisayar teknolojilerinin kullanıldığı makinalar ile hassas bir şekilde çelik konstrüksiyonlar; duvar panelleri  ve taşıyıcı kolonlar haline getirildikten sonra kapılar, yalıtım malzemeleri ve diğer malzemelerle birlikte inşaat alanına sevk edilir.
çelik ev
 1. Aşama: Zemin ve Saha Hazırlığı
Projenin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi, sağlam ve güvenli bir yapı inşa edilmesi adına zemin şartlarının uygun hale getirilmesi gerekir. Zeminin uygun olması, binanın inşaatı açısından oldukça önemlidir. Zemin ve saha hazırlığı temel plakasının dökülmesi ile bina için ankraj cıvatalarının ayarlanması gibi işlemleri kapsar.
çelik ev
 1. Aşama: Çerçeveleme
Özoksteel’in deneyimli mühendisleri, teknikerleri ve çalışanları; ön üretimi yapılan, zemin ve saha hazırlığı gerçekleştirilen malzemeleri akıllı vida, perçin ve bulon kullanarak birleştirir ve depreme karşı dayanıklı hale getirir.
çelik ev
 1. Aşama: Birleştirme ve Kaplama
Çerçevenin montajı yapıldıktan sonra birleştirme ve kaplama işlemlerine başlanabilir. Bu aşamada, duvar panelleri monte edilir ve bunlar ikincil çerçeveye sabitlenir. Yalıtım da bu aşamada yapılır. Duvarlar sabitlendikten sonra çatı panellerinin montajı yapılır.
çelik ev
 1. Aşama: Aksesuarlar ve Döşeme
Son adım, çelik yapının seçilen aksesuarlar ile güzelleştirilmesidir. Kapılar, pencereler, havalandırmalar, vantilatör ve tavan pencereleri bu aşamada yapılır
çelik ev
 

Çelik Ev Yapmak İçin Gerekli Olan İzinler

Çelik ev yapımına başlanmadan önce, tıpkı diğer inşaatlarda olduğu gibi birtakım izinlerin alınması gerekiyor. Belirlenen sahaya çelik ev inşaatı yapabilmek için evvela imar izninin alınması lazımdır. İmar izninin ardından yapı ruhsatı için belediye ya da il özel idaresinin imar birimine yapı sahibinin ya da yasal temsilcisinin başvurması gerekiyor. Bu dilekçeye tapu, mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları, röperli ya da bu yoksa ebatlı krokinin de eklenmesi lazımdır. Bütün bu izinlerin amacı; konut, iş yeri, tarım ve hayvancılık tesisi ya da bunların müştemilatı olarak kullanılacak yapının kanun ve nizamlara uygun olmasıdır.

Çelik Ev İnşaatı İçin Gerekli Belgeler

Çelik yapı inşaatları, İmar Kanunu’nun 20. maddesindeki hükümler çerçevesinde yapılar ve izin ve inşa için birtakım belgeler gereklidir:
 • İmar durumu ile ilgili belge
 • İnşaatın yapılacağı yerin tapusu
 • Harita plan örneği
 • İnşaatın yapılacağı arsa hisseli ise hisse sahiplerinden alınacak muvafakatname
 • Çelik ev projesi
 • Yapının elektrik ve su tesisatına ait bilgiler


Çelik Evin Ruhsatı
Çelik ev inşaatına başlamadan önce devlet kurumlarından ruhsat almak gerekir. Alınacak ruhsat özel bir ruhsat değildir, diğer inşaatlar için alınan ruhsat ile aynıdır. Ancak belediyeye sunulacak olan statik hesapların olduğu projede yapı için belge alınır. Bu belgenin bir örneği yapı denetim firmalarına verilir ve onay çıkarsa izin ve iskan alınır. 5 yıl içerisinde yapının tamamlanması gerekir, eğer tamamlanmazsa yeni bir ruhsat almak icap eder. Çelik yapılar için betonarme binalara göre daha düşük harçlar ödenir.

Hangi Yapılar Çelik Kullanılarak İmal Edilir?

İnşaat sektöründe çelik çok fazla kullanılmaya başlandı. Çok farklı avantajları olan çelik madeni aşağıdaki inşaatların yapımında tercih edilmektedir:
 • Ev
 • Villa
 • Apartman
 • Prefabrik ev
 • Spor tesisleri
 • Hangar ve depo
 • Fabrika binaları
 • Atölye
Uzun ömürlü, sağlık açısından faydalı, daha geniş yaşam alanları sağlayan ve nefes alabilen yapılar olan çelik evler; dünyanın pek çok yerinde rağbet görmektedir. Bakım, onarım, ve tadilat gibi hususlarda pratik çözümler geliştirebilme imkanı tanıyan çelik yapılar; kullanıcıları bazı masraflardan da kurtarır.
Özoksteel ile iletişime geçerek hem betonarme yapılara oranla çok daha dayanıklı hem de görünümüyle modern çizgileri taşıyan çelik yapılar için detaylı bilgi alabilir; projelerinizi oluşturabilirsiniz.
 
 
Müşteri Temsilcisi Whatsapp İletişim Hattı
Müşteri Temsilcisi Merhaba! Ozoksteel ailesine hoş geldiniz! Herhangi bir sorunuz veya ihtiyacınız olduğunda bize WhatsaApp üzerinden mesaj atabilirsiniz.